Wat indien u geen toegang heeft tot de stembrieven?

Voor de organisatie van de verkiezingen heeft de nationale raad zich gebaseerd op de Lijst van 8 oktober 2017.

Indien u op dat ogenblik nog niet ingeschreven was op de Lijst van de orde der artsen kan u niet deelnemen aan deze verkiezingen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen