Is de stemming verplicht?

De stemming is verplicht (artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen).

De arts die zich in de onmogelijkheid bevindt te stemmen, wordt uit collegialiteit verzocht de provinciale raad waartoe hij behoort hiervan voorafgaandelijk te verwittigen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen