Wat is de uiterste datum om een kandidatuur in te dienen?

De akte van kandidaatstelling dient uiterlijk op maandag 11 januari 2021 via een aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de voorzitter van de provinciale raad van inschrijving.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen