Wat is de uiterste datum om een kandidatuur in te dienen?

De akte van kandidaatstelling dient uiterlijk op zaterdag 6 januari 2018 via een aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de voorzitter van de provinciale raad van inschrijving.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen