Wat is de uiterste datum om een kandidatuur in te dienen?

De akte van kandidaatstelling dient uiterlijk op vrijdag 5 januari 2024 via een aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de voorzitter van de provinciale raad van inschrijving.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen