Hoe wordt de kandidaat voorgesteld aan de kiezers?

Het is noodzakelijk dat de kandidaten voorgesteld worden aan de kiezers.

Het is de bedoeling aan de kiezers duidelijk te maken wat de motivatie is van de kandidaat om het beoogde mandaat te vervullen.

Deze informatie kan gepaard gaan met een persoonlijke voorstelling die objectief is wat zijn bekwaamheden en beroepswerkzaamheden betreft en met een foto.

De kiezers kunnen over de kandidaturen geïnformeerd worden door de Orde en door de artsen-kandidaten zelf.

Indien de kandidaat zelf promotie wenst te voeren voor zijn kandidatuur, brengt hij de provinciale raad op voorhand op de hoogte.

De inhoud, de vorm en de gebruikte informatiedragers mogen niet van die aard zijn dat ze het beroep in diskrediet brengen. Kritiek op of vergelijking met collega’s die geïdentificeerd kunnen worden, is niet aanvaardbaar.

De nationale raad publiceert op zijn website, per provincie, een uniforme voorstelling van alle kandidaten.

Voor deze publicitaire doeleinden gelieve via https://kandidaat.ordomedic.be uw foto, uw motivatie en uw CV op te laden.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen