Hoe stel ik mij kandidaat?

Login via https://kandidaat.ordomedic.be/ met uw eID of via CSAM en doorloop de kandidaatstelling.

Alternatief 1: Login via eID

- sluit de kaartlezer aan op de computer of laptop;

- steek de eID in de kaartlezer.

Alternatief 2: Login via CSAM

- Indien u beschikt over een digitale sleutel via CSAM (toegang tot het eHealth-platform).

Via deze link dient het model van kandidaatstelling, waaraan een foto, een beknopt curriculum vitae en de motivering voor het mandaat waarvoor hij postuleert, te worden toegevoegd, alsook het model van voordracht van de kandidaat dient te worden opgeladen.

Na deze onlineregistratie dienen de verklaring van de kiezers en de kandidaatstelling te worden afgeprint en via aangetekende brief te worden toegezonden aan de voorzitter van de provinciale raad ten laatste twee maanden voor de datum van het afsluiten van de verkiezingen (= uiterlijk op zaterdag 6 januari 2018).

De afstempeling van het afgiftebewijs van de aangetekende brief geldt als bewijs van datum van verzending.

Bij twijfel betreffende de keuze van het district, contacteer de provinciale raad waarbij u ingeschreven bent.

Eenzelfde kandidaat kan zich kandidaat stellen als gewoon lid en als plaatsvervangend lid.

De adressen van de provinciale raden zijn beschikbaar op de website www.ordomedic.be.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen