Hoe stel ik mij kandidaat?

Log in via CSAM op https://kandidaat.ordomedic.be/ en doorloop de kandidaatstelling.

 

Via deze link dient u het model van kandidaatstelling op te laden, waaraan een foto, een beknopt curriculum vitae en de motivering voor het mandaat, waarvoor u postuleert moet worden toegevoegd. Tevens dient via deze link het model van voordracht van de kandidaat worden opgeladen.

Na deze online-registratie dienen de verklaring van de kiezers en de kandidaatstelling te worden afgeprint en via aangetekende brief te worden toegezonden aan de voorzitter van de provinciale raad ten laatste twee maanden voor de datum van het afsluiten van de verkiezingen (= uiterlijk op vrijdag 5 januari 2024).

De afstempeling van het afgiftebewijs van de aangetekende brief geldt als bewijs van datum van verzending.

Bij twijfel betreffende de keuze van het district, gelieve uw provinciale raad te contacteren.

Eenzelfde kandidaat kan zich kandidaat stellen als gewoon lid en als plaatsvervangend lid.

De adressen van de provinciale raden zijn beschikbaar op de website www.ordomedic.be.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen